Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Feministická filosofie jazyka: kritická analýza konceptu genderově senzitivního vyjadřování
Název práce v češtině: Feministická filosofie jazyka: kritická analýza konceptu genderově senzitivního vyjadřování
Název v anglickém jazyce: Feminist Philosophy of Language: Critical Analysis of Concept of Gender-Sensitive Language
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Blanka Knotková - Čapková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.01.2012
Datum zadání: 13.01.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2012
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMGOBH00)
Oponenti: Mgr. Jan Matonoha, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce s názvem „Genderová filosofie jazyka: kritická analýza konceptu genderově senzitivního vyjadřování“ si klade za cíl v kontextu genderové filosofie jazyka nastínit problematiku souvislosti jazyka a morálních kategorií, konceptu binárních opozic ve smyslu diskriminačních mluvních aktů, popisování žen v kategorii „jiného“, vztah logické struktury výpovědi a morálně relevantního postoje, diskriminace jako rozlišování a diskriminace jako vylučování popřípadě dalších relevantních témat filosofie jazyka, které mají zásadní význam v rámci kultury genderově rovného vyjadřování. Ústředním tématem práce je tedy kritická analýza takových teoretických schémat a konceptů, které by měly sloužit jako filosoficko-argumentační pozadí pro obhajobu genderově senzitivního vyjadřování a rovného zacházení v rámci symbolické struktury.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK