Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Motorické schopnosti dětí předškolního věku
Název práce v češtině: Motorické schopnosti dětí předškolního věku
Název v anglickém jazyce: Motor skills of preschool-age children
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.01.2010
Datum zadání: 11.01.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.01.2012
Datum a čas obhajoby: 04.05.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.01.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:11.01.2012
Datum proběhlé obhajoby: 04.05.2012
Předmět: Disertační práce (ODSZDIS01)
Oponenti: prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc.
  doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK