Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika přívalových povodní
Název práce v češtině: Problematika přívalových povodní
Název v anglickém jazyce: Problems of torrential floods
Klíčová slova: Mimořádná událost, Přívalový déšť, Intenzivní srážky, Živelní pohroma
Klíčová slova anglicky: Extraordinary event, Intensive rainfall, Natural disaster
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Technické a úpolové sporty (51-600600)
Vedoucí / školitel: Ing. Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.05.2019
Datum zadání: 28.05.2019
Datum a čas obhajoby: 17.06.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:27.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2020
Oponenti: Ing. Mgr. Josef Vilášek
 
 
 
Konzultanti: Mgr. David Vondrášek
Zásady pro vypracování
1. vyhledání studijních pramenů
2. Rešerše Získaných studijních pramenů
3. Teoretická východiska
4. Stanovení cíle práce, úkolů a metod
5. Popis povodní
6. Závěr
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK