Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní aspekty národní a mezinárodní ochrany kytovců Severního moře
Název práce v češtině: Právní aspekty národní a mezinárodní ochrany kytovců Severního moře
Název v anglickém jazyce: Legal aspects of national and international North Sea conservation of cetaceans
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.06.2004
Datum zadání: 18.06.2004
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.01.2012
Datum a čas obhajoby: 29.02.2012 09:00
Místo konání obhajoby: 3. patro, místnost 338
Datum odevzdání elektronické podoby:28.02.2012
Datum proběhlé obhajoby: 29.02.2012
Oponenti: JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK