Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Odpovědnost za vadu u smluv o dílo
Název práce v češtině: Odpovědnost za vadu u smluv o dílo
Název v anglickém jazyce: Liability for defects applicable to contracts for work
Klíčová slova: odpovědnost za vadu, smlouva o dílo, vada
Klíčová slova anglicky: liabillity for defect, contract for work, defect
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.12.2011
Datum zadání: 07.12.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.01.2012
Datum a čas obhajoby: 12.03.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.03.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:07.12.2011
Datum proběhlé obhajoby: 12.03.2012
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK