Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ohlasy dekonstrukce v recentní historiografii dějin umění
Název práce v češtině: Ohlasy dekonstrukce v recentní historiografii dějin umění
Název v anglickém jazyce: Reception of Deconstruction in Recent Art Historiography
Klíčová slova: dekonstrukce, dějiny umění a filosofie, metodologie, J. Derrida
Klíčová slova anglicky: Deconstruction, Art History and Philosophy, Methodology, J. Derrida
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.01.2012
Datum zadání: 02.02.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.02.2012
Datum a čas obhajoby: 05.09.2012 14:30
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:29.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2012
Oponenti: prof. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
I. Úvod
1.1. Téma diplomové práce
1.2. Recepce dekonstrukce v dějinách umění: shrnutí literatury a struktura práce

II. Ohlasy dekonstrukce v recentní historiografii dějin umění
2.1. Úvod do myšlení Jacquesa Derridy a dekonstrukce
2.1.1. Počátek Derridova myšlení: problém počátku a kritika metafyziky přítomnosti
2.1.2. Problém jazyka a kritika logocentrismu (základní derridovské pojmy: différance, écriture)
2.1.3. Dekonstruktivní metodologie
2.1.3.1 Cesta filosofie reflexe: Abbau-Destruktion-déconstruction
2.1.3.2 Dekonstrukce jako „metoda“

2.2. Dekonstrukce v dějinách umění
2.2.1 Umění jako téma dekonstrukce
2.2.2 Zpracování dekonstrukce v příručkách metodologie dějin umění
2.2.3 Přístupy jednotlivých historiků umění
2.2.3.1 Donald Preziosi a jeho „umění dějin umění“
2.2.3.2 Micheal Ann Hollyová: archeologie dějin umění a souvztažnost uměleckého díla a textu o něm
2.2.3.3 Stephen Melville: dekonstrukce a modernismus
2.2.3.4 Norman Bryson a Mieke Balová: důslední šiřitelé jazykového obratu v dějinách umění
2.2.3.5 W. J. T. Mitchell a jeho ikono-logie aneb pohled na obraz slovem
2.2.3.6 Keith Moxey: moc a politika v konstrukci dějin umění
2.2.3.7 Rosalind Kraussová: derridovská rétorika v umělecké kritice
2.2.3.8 Craig Owens: vztah moci k diskursům současného umění
2.2.3.9 David Carrier: rétorika uměleckohistorického psaní
2.2.3.10 James Elkins a jeho kritická poznámka k situaci dějin umění

III. Závěr: Nové podněty i slepá místa
3.1. Shrnutí metodologického přístupu
3.2. Důsledky derridovské epistémé pro dějiny umění
Seznam odborné literatury
AINSWORTH Maryan W., Early Netherlandish Painting an the Crossroads. A Critical Look at Current Methodologies, The Metropolitain Museum of Art, New York : Yale University Press, 2001
BRUNETTE Peter/ WILLS David (ed.): Deconstruction and the Visual Arts. Art, Media, Architecture, Cambridge 1994
BRYSON Norman (ed.), Calligram. Essays from New Art History from France, Cambridge : Cambridge University Press, 1988
DERRIDA Jacques: De La Grammatologie, Paris 1967
DERRIDA Jacques: La Vérité en peinture, Manchecourt 2005
DERRIDA Jacques: Mémoires d ´aveugle. L´autoportrait et autres ruines, Paris 1990.
ELKINS James, What Painting is? How to think about oil Painting, Using the Language of Alchemy, New York/ London : Routledge, 2000
EMISON Patricia, The Shaping of Art History. Meditation on a Discipline, University Park, Pennsylvania : The Pennsylvania State University Press, 2008
FELPERIN Howard, Beyond Deconstruction. Use and Abuse of Literary Theory, Oxford/ New York/ Toronto : Oxford University Press, 1985
HARRIS Jonathan, The New Art History. A Critical Introduction, London/ New York : Routledge, 2001
HARLAND Richard, Superstructuralism. The Philosophy of Structuralism and Post-Structuralism, London/ New York : Methuen, 1987
HOLLAND Nancy J. (ed.), Feminist interpretations of Jacques Derrida, University Park, Pennsylvania : Pennsylvania University Press, 1997
KEMAL Salim/ GASKELL Ivan (ed.): The Language of Art History (Cambirge Studies in Philosophy and the Arts), Cambridge 1991
KRISTEVA Julia, Desire in Language. A Semiotic Approach to Literature and Art, New York : Columbia University Press, 1980
LEITCH Vincent B.: Deconstructive criticism. An Advanced Introduction, New York 1983
MOXEY Keith, The Practice of Theory. Poststructuralism, Cultural Politics and Art History, Ithaka/ London : Cornell University Press, 1994
NAAS Michael, Taking on the Tradition. Jacques Derrida and the Legacies of Deconstruction, Stanford : Stanford University Press, 2003
NORRIS Christopher: Deconstruction Theory and Practise, London/ New York : Routledge, 1991
PREZIOSI Donald, Rethinking Art History. New Haven/ London : Yale University Press, 1989
PREZIOSI Donald (ed.), The Art of Art History. A Critical Anthology, Oxford/ New York : Oxford University Press, 1998
REES A.L./ BORZELLO Frances, The New Art History, London : Camden Press, 1986
Revue d´éstetique. Ce que l´art fait a la philosophie ? le cas Déleuze, Jean-Michel Place, Paris, 2004
SILVERMAN Hugh J., Textualities. Between Hermeneutics and Deconstruction, New York/ London : Routledge, 1994
STOCKER Barry (ed.): Jacques Derrida. Basic Writings, Routlege 2006
ULMER Gregory, Apllied Grammatology, Baltimore/ London : John Hopkins University Press, 1985.
Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce je zmapování proudu v současné historiografii dějin umění, jenž zasazuje své uměleckohistorické analýzy do myšlenkového rámce dekonstrukce. Bude se tedy zabývat jak metodologickým východiskem, obsaženým ve filosofických pracích Jacquesa Derridy, tak především konkrétními díly současných historiků umění (Donald Preziosi, Norman Bryson, Keith Moxey etc.) a jejich individuálním zpracováním podnětů filosofického přístupu dekonstrukce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the presented master thesis is an outline of the current in the contemporary art history, embedding its art historical analysis within the framework of deconstruction. We will thus discuss both the methodological foundation, based on the work of the philosopher Jacques Derrida, and the concrete works of the contemporary art historians (Donald Preziosi, Norman Bryson, Keith Moxey etc.) and their individual elaborations of the impulses of the philosophical approach of deconstruction.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK