Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jak květ reaguje na aktuální počasí?
Název práce v češtině: Jak květ reaguje na aktuální počasí?
Název v anglickém jazyce: Plant meteoreception
Klíčová slova: kvetení, dehiscence prašníků, vnější vlivy prostředí
Klíčová slova anglicky: flower opening, anther dehiscence, environmental factors
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: Mgr. Stanislav Vosolsobě, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.06.2017
Datum zadání: 20.12.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:08.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2018
Oponenti: Mgr. Ivan Kulich, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Otevírání květů musí být u hmyzosnubných rostlin synchronisováno s aktivitou opylovačů a největší hrpzbou při přenosu pylu je déšť. Ten jednak nemá v oblibě hmyz a dále znemožňuje fungování prašníků. Náplní bakalářské práce bude shrnutí adaptací květů na nepříznivé klimatické podmínky a nástin regulace květní aktivity v reakci na počasí se zřetelem k aktivitě hmyzu. Rešerše by měla shrnout téma molekulárními mechanismy percepce povětrnostních vlivů počínaje a ekologickými adaptacemi konče. V navazující diplomové práci bude téma řešeno jednak terénně v rámci mezioborového výzkumu ekologie opylování (Z. Janovský, kat. botaniky, http://botany.natur.cuni.cz/opylovaci/), dále pak laboratorně na modelových rostlinách.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK