Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
CREDIT RISK MEASUREMENT: The case study of Mongolian Small and Medium sized firms
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: CREDIT RISK MEASUREMENT: The case study of Mongolian Small and Medium sized firms
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Milan Rippel
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.01.2012
Datum zadání: 09.01.2012
Datum a čas obhajoby: 02.02.2012 09:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:09.01.2012
Datum proběhlé obhajoby: 02.02.2012
Oponenti: prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK