Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Svoboda usazování obchodních společností ve srovnávacím pohledu
Název práce v češtině: Svoboda usazování obchodních společností ve srovnávacím pohledu
Název v anglickém jazyce: Freedom of establishment of business companies in a comparative perspective
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.12.2006
Datum zadání: 20.12.2006
Datum a čas obhajoby: 20.05.2009 13:30
Místo konání obhajoby: zasedací místnost 4. patro PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:30.03.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:30.03.2009
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2009
Oponenti: JUDr. Oto Kunz, CSc.
  prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK