Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The role of cytokines in development and differentiation of regulatory T cells
Název práce v češtině: Role cytokinů ve vývoji a diferenciaci regulačních T buněk
Název v anglickém jazyce: The role of cytokines in development and differentiation of regulatory T cells
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.12.2011
Datum zadání: 15.12.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.01.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:15.12.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:15.12.2011
Datum proběhlé obhajoby: 28.02.2012
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK