Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hrad Kumburk
Název práce v češtině: Hrad Kumburk
Název v anglickém jazyce: Castle Kumburk
Klíčová slova: Hrad Kumburk
Klíčová slova anglicky: Castle Kumburk
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: Ing. Petr Macek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.01.2012
Datum zadání: 06.01.2012
Datum a čas obhajoby: 11.09.2012 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.07.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:30.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zaměřit se na problematiku spojenou s ochranou hradních zřícenin, možné srovnání s jinými lokalitami, hrad Zlenice nebo Orlík nad Humpolcem.
Seznam odborné literatury
DURDÍK Tomáš: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 1999
SEDLÁČEK August: Hrady, zámky a tvrze Království českého V.Podkrkonoší, Praha 1887
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK