Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Human preference to animal species and its impact on species conservation
Název práce v češtině: Lidské preference živočišných druhů a jejich vliv na druhovou ochranu
Název v anglickém jazyce: Human preference to animal species and its impact on species conservation
Klíčová slova: ethnozoologie, herpetologie, evoluční psychologie, druhová ochrana, ohrožené druhy, aposematismus
Klíčová slova anglicky: ethnozoology, herpetology, evolutionary psychology, conservation, endangered species, aposematic coloration
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.01.2012
Datum zadání: 05.01.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:09.01.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:10.01.2012
Datum proběhlé obhajoby: 13.03.2012
Oponenti: prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.
  prof. RNDr. František Sedláček, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK