Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mentoring na školách
Název práce v češtině: Mentoring na školách
Název v anglickém jazyce: Mentoring of School
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teologické etiky (27-TE)
Vedoucí / školitel: PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.01.2012
Datum zadání: 05.01.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.01.2012
Datum a čas obhajoby: 04.02.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.12.2013
Datum proběhlé obhajoby: 04.02.2014
Oponenti: PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK