Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aktivní procesy v oblasti pojmenování profesí z aspektu genderové lingvistiky v porovnání ruštiny a češtiny
Název práce v češtině: Aktivní procesy v oblasti pojmenování profesí z aspektu genderové lingvistiky v porovnání ruštiny a češtiny
Název v anglickém jazyce: The active process of professional designations via the spectrum of gender linguistics and comparison of these designations in the Russian and Czech language
Klíčová slova: kodifikace, norma, sémantické procesy, slovní zásoba, přechýlená pojmenování
Klíčová slova anglicky: condification, language standard, semantic processes, vocabulary, feminine nouns
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jitka Stiessová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.01.2012
Datum zadání: 05.01.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.02.2012
Datum a čas obhajoby: 29.05.2013 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zabývá rozdíly v užívání přechylování v ruštině a v češtině z pohledu genderové lingvistiky. Cílem práce je poukázat na rozdíly ve tvoření a frekvenci užívání ženských pojmenování profesí v obou jazycích. Praktická část vychází z ruských a českých inzerátů s nabídkami práce, webových stránek, slovníků a jazykových korpusů.
Dále si diplomová práce klade za cíl objasnit pojmy: kodifikace, norma, sémantické procesy, slovní zásoba současné ruštiny a češtiny, neologismy v názvech profesí a tendence jejich užívání.
Seznam odborné literatury
HAVRÁNEK, B., JEDLIČKA, A., Stručná mluvnice česká. Praha 2002
HAVRÁNEK, B., Příruční mluvnice ruštiny I. Praha 1961
VALDROVÁ, J., K České genderové lingvistice, Naše řeč (1997), č.2
Kolektiv autorů, Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha 2007
VINOGRADOV, V. V., Sovremennyj russkij jazyk - morfologija. Moskva 2007
KIRILINA, A. V., Gender i jazyk. Moskva 2005
KOPECKIJ, L. V., Morfologija sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka. Praha 1976
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK