Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv iontů a oxidace na hydrataci a pohyblivost modelových lipidových membrán
Název práce v češtině: Vliv iontů a oxidace na hydrataci a pohyblivost modelových lipidových membrán
Název v anglickém jazyce: The effects of ions and oxidation on hydration
and mobility of model lipid membranes
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.12.2011
Datum zadání: 13.12.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.01.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:13.12.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:13.12.2011
Datum proběhlé obhajoby: 21.02.2012
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK