Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Microfinance institutions: an empirical study from Moldova
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Microfinance institutions: an empirical study from Moldova
Klíčová slova: microfinance, microfinance institutions, savings and credit associations, empirical study, the Republic of Moldova.
Klíčová slova anglicky: microfinance, microfinance institutions, savings and credit associations, empirical study, the Republic of Moldova.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavel Streblov
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.01.2012
Datum zadání: 31.07.2012
Datum a čas obhajoby: 13.09.2012 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2012
Oponenti: prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
1. Banerjee, A.V. (2000). Contract Theory in Development Economics. MIT.
2. Cull R, A Demirguc–Kunt and J Morduch (2007). Financial performance and outreach: a global analysis of leading micro banks.Development in World Development vol. 28 No. 4
3. Dunford, C. (2000). The holy grail of microfinance: Helping the poor and sustainable? Small Enterprise Development, 11, pp. 40–44.
4. Lafourcade, L., J. Isern, P. Mwangi and M. Brown (2005) Overview of the Outreach and Financial Performance of Microfinance Institutions in Africa, Washington D.C
5. Ledgerwood, J. (1999) Sustainable Finance with the Poor, Micro finance Handbook: An Institutional and Financial Perspective. Washington, D.C: The World Bank.
6. Meyer, R. L. (2002) Track Record of Financial Institutions in Assisting the Poor in Asia, ADB, Institute Research Paper, No 49, December 2002.
7. Mutua, K., P. Nataradol, and M. Otero (1996), The View from the Field: Perspectives from Managers of Microfinance Institutions, Journal of International Development 8:2, pp. 179-193.
8. Rahman, Animur (1999) Micro-credit initiatives for equitable and sustainable”.
9. Robinson, M. (2001), The Microfinance Revolution: Sustainable Finance for the Poor, World Bank. Washington.
10. Zeller, M., Meyer, R. L. (2002): The triangle of microfinance: financial sustainability, outreach, and impact, Johns Hopkins University Press, Baltimore.
Předběžná náplň práce
Republic of Moldova is a country with transition economy. It is an agricultural country where the rural sector plays an essential role in the economy of the country. The agricultural sector’s part in the economy is more than 50%. It is more than necessary to pay attention to the rural sector and its development as any successful transition of the economy requires transition of the rural sector as well. People in the rural sector continue to live under very poor conditions and contrary to the urban population have not benefited from the transition yet. The Master Thesis will analyze the role of microfinance institutions,Savings and Credit organizations, what do they do for the rural sector development, do they effectively deal in rural areas and which lessons can we learn and address these for a sustainable development.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Republic of Moldova is a country with transition economy. It is an agricultural country where the rural sector plays an essential role in the economy of the country. The agricultural sector’s part in the economy is more than 50%. It is more than necessary to pay attention to the rural sector and its development as any successful transition of the economy requires transition of the rural sector as well. People in the rural sector continue to live under very poor conditions and contrary to the urban population have not benefited from the transition yet. The Master Thesis will analyze the role of microfinance institutions,Savings and Credit organizations, what do they do for the rural sector development, do they effectively deal in rural areas and which lessons can we learn and address these for a sustainable development.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK