Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
K společenskému postavení židovské menšiny v Německu v letech 1871-1890
Název práce v češtině: K společenskému postavení židovské menšiny v Německu v letech 1871-1890
Název v anglickém jazyce: On the Social Position of the Jewish Minority in Germany, 1871-1890
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. František Stellner, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.12.2011
Datum zadání: 22.12.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.01.2012
Datum a čas obhajoby: 05.01.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.01.2012
Datum proběhlé obhajoby: 05.01.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK