Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Antonín Dvořák: Moravské dvojzpěvy z hlediska hudebně filologického
Název práce v češtině: Antonín Dvořák: Moravské dvojzpěvy z hlediska hudebně filologického
Název v anglickém jazyce: Antonín Dvořák: Moravian Duets from the viewpoint of musical philology
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hudební vědy (21-UHV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.12.2011
Datum zadání: 05.12.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.01.2012
Datum a čas obhajoby: 05.01.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.01.2012
Datum proběhlé obhajoby: 05.01.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. Ivan Vojtěch
  prof. PhDr. Marta Ottlová
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK