Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní odpovědnost v kolektivních sportech
Název práce v češtině: Právní odpovědnost v kolektivních sportech
Název v anglickém jazyce: Legal responsibility in collective sports
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Karel Beran, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.01.2012
Datum zadání: 04.01.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.11.2013
Datum a čas obhajoby: 27.11.2013 16:00
Místo konání obhajoby: kancelář č. 240
Datum odevzdání elektronické podoby:24.10.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:25.10.2013
Datum proběhlé obhajoby: 27.11.2013
Oponenti: prof. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK