Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proměny tradičního způsobu života v soběslavsko-veselských Blatech
Název práce v češtině: Proměny tradičního způsobu života v soběslavsko-veselských Blatech
Název v anglickém jazyce: Changes to traditional way of life in soběslavsko-veselská Blata
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.01.2012
Datum zadání: 03.01.2012
Datum a čas obhajoby: 08.09.2014 00:00
Místo konání obhajoby: knihovna katedry OVF - R 207 e
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Markéta Dvořáková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomantka charakterizuje proměny tradičního zemědělského způsobu života v oblasti soběslavsko-veselských Blat. Při mapování tradičního způsobu života položí důraz na období 19. století, kdy byly postaveny výstavní statky reprezentující jihočeské selské baroko. Identifikuje počátky procesu industializace a modernizace v regionu, popíše pokračování tohoto procesu a naváže problematikou kolektivizace zemědelství a událostmi, které jej provázely. Spolu s událostmi v regionu diplomantka charakterizuje změny způsobu života a navazující proměny tváře jihočeského venkova. Vývoj regionu diplomantka zdokumentuje až do jeho současné podoby.
Seznam odborné literatury
BLAŽEK, Bohuslav. Venkovy: Anamnéza, diagnóza, terapie. 1. vyd. Šlapanice: ERA, 2004. 184 s.
BLAŽEK, Petr; JECH, Karel; KUBÁLEK, Michal a kol. Akce "K". 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2010. 635 s.
FEIERABEND, Ladislav Karel. Zemědělské družstevnictví v Československu do roku 1952. 1. vyd. Volary: Stehlík, 2007. 161 s.
HUDEČKOVÁ, Helena; LOŠŤÁK, Michal; ŠEVČÍKOVÁ, Adéla. Regionalistika, regionální rozvoj a rozvoj venkova. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2007. 189 s.
JECH, Karel. Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2008. 331 s.
MATOUŠEK, Václav. Čechy krásné, Čechy mé: Proměny krajiny Čech v době industriální. 1. vyd. Praha: Krigl, 2010. 381 s.
MENZEL, Václav. Lidová architektura v Československu. 1. vyd. Praha: Academia, 1980. 632 s.
PETRÁŇ, Josef; PETRÁŇOVÁ, Lydia. Rolník v evropské tradiční kultuře. 1. vyd. Praha: Set Out, 2000. 212 s.
ROBEK, Antonín; VAŘEKA, Josef a kol. Národopis. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeské nakladatelství, 1987. 257 s.
ŠKABRADA, Jiří; VODĚRA, Svatopluk. Lidová architektura v jižních Čechách. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeské nakladatelství, 1986. 235 s.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK