Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bioanalytické hodnocení nových inhibitorů acetylcholinesteráz
Název práce v češtině: Bioanalytické hodnocení nových inhibitorů acetylcholinesteráz
Název v anglickém jazyce: Bioanalytical Evaluation of New Acetylcholinesterase Inhibitors
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav klinické biochemie a diagnostiky (15-620)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.01.2012
Datum zadání: 03.01.2012
Datum a čas obhajoby: 17.09.2019 15:30
Datum odevzdání elektronické podoby:10.09.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:24.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2019
Oponenti: doc. RNDr. Vítězslav Maier, Ph.D.
  doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
 
 
Konzultanti: prof. PharmDr. Jana Žďárová Karasová, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK