Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Evropský platební rozkaz a platební rozkazy v České republice, Francii a Německu
Název práce v češtině: Evropský platební rozkaz a platební rozkazy v České republice, Francii a Německu
Název v anglickém jazyce: European order for payment and payment orders in the Czech Republic, France and Germany
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.12.2006
Datum zadání: 20.12.2006
Datum a čas obhajoby: 22.09.2010 10:00
Místo konání obhajoby: č. 412/4. patro PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:11.06.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:11.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2010
Oponenti: JUDr. Oto Kunz, CSc.
  doc. JUDr. Ing. Bohumil Poláček, MBA, LL.M., Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK