Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv substrátu při stanovení PAH vázaný na nano-aerosol
Název práce v češtině: Vliv substrátu při stanovení PAH vázaný na nano-aerosol
Název v anglickém jazyce: PAH bond to nanoparticles of atmospheric aerosol: substrate specifity.
Klíčová slova: Polycyklické aromatické uhlovodíky, PAU, nano-aerosol, kaskádní impaktor, Hi-Vol, PUF, teflonový filtr, artefakt
Klíčová slova anglicky: Polycyclic aromatic hydrocarbons, PAHs, nanoaerosol, cascade impactor, Hi-Vol, PUF, teflon filter, artefact
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Hovorka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.12.2011
Datum zadání: 31.12.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2012
Oponenti: prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK