Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Speciace kovů v pevné fázi v tropických půdách silně znečištěných metalurgií mědi
Název práce v češtině: Speciace kovů v pevné fázi v tropických půdách silně znečištěných metalurgií mědi
Název v anglickém jazyce: Solid speciation of metals in tropical soils highly polluted by copper metallurgy
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.12.2011
Datum zadání: 28.12.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:12.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2013
Oponenti: Mgr. Martina Vítková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK