Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přínos ÚJČ ČSAV a jeho předchůdců české lingvistice (Dějiny ÚJČ ČSAV a jeho předchůdců ve světle archivních pramenů)
Název práce v češtině: Přínos ÚJČ ČSAV a jeho předchůdců české lingvistice (Dějiny ÚJČ ČSAV a jeho předchůdců ve světle archivních pramenů)
Název v anglickém jazyce: The contribution of UJC CSAV and its predecessors to the Czech linguistical science (history of UJC CSAV and its predecessors as seen in archival materials)
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.12.2011
Datum zadání: 27.12.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.12.2011
Datum a čas obhajoby: 30.12.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.12.2011
Datum proběhlé obhajoby: 30.12.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.
  PhDr. Ludmila Uhlířová, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK