Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přehled svrchnopaleozoických obojživelníků České republiky
Název práce v češtině: Přehled svrchnopaleozoických obojživelníků České republiky
Název v anglickém jazyce: Summary of the upperpalaeozoic amphibians of Czech republic
Klíčová slova: Stegocephalia, obojživelníci, Temnospondyli, Anthracosauria, Lepospondyli, pánve, druhy
Klíčová slova anglicky: Stegocephalia, amphibians, Temnospondyli, Anthracosauria, Lepospondyli, basins, species
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Vedoucí / školitel: RNDr. Martin Mazuch, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.12.2011
Datum zadání: 23.12.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:20.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2013
Oponenti: RNDr. Jaroslav Zajíc, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
V práci je taxonomický katalog druhů skupiny Stegocephalia, její stručný popis a stručný popis nalezišť.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In the work there is taxonomical catalog of stegocephalian species, its brief description and brief description of dig sites.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK