Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Současné dívčí a ženské časopisy z jazykového hlediska
Název práce v češtině: Současné dívčí a ženské časopisy z jazykového hlediska
Název v anglickém jazyce: Current girl´s and women´s magazines from the linguistic point of view
Klíčová slova: dívčí časopis, ženský časopis, slovní zásoba, anglicismy, slangová slova, expresivita, psychologie
Klíčová slova anglicky: girl's magazine, women's magazine, lexicon, anglicisms, slang words, expressivity, psychology
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Olga Palkosková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.12.2011
Datum zadání: 23.12.2011
Datum a čas obhajoby: 25.05.2012 00:00
Místo konání obhajoby: Katedra českého jazyka
Datum odevzdání elektronické podoby:11.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Na základě zvoleného vzorku časopisů (nutná domluva) proveďte jejich komplexní lingvistický rozbor. Porovnejte je mezi sebou. Zaměřte se na stylotvornou funkci jednotlivých jazykových prostředků.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK