Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Hodnoty první republiky
Název práce v češtině: Hodnoty první republiky
Název v anglickém jazyce: Values of the First Republic
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Pracoviště Historické sociologie (24-HS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Martin Vávra, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.12.2011
Datum zadání: 05.01.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2014
Datum proběhlé obhajoby: 28.01.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMH201)
Oponenti: doc. JUDr. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je popsat/ odhalit, jak byly za první republiky předkládány hodnoty zdraví a zdravého životního stylu, jak prvorepubliková média zdraví prezentovala, nakolik se o zdraví zmiňovala a jakým jazykem. Práce bude představovat příspěvek ke zkoumání společnosti a kultury první Československé republiky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK