Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proměna sociokulturní funkce karnevalu a šarivari v historické perspektivě
Název práce v češtině: Proměna sociokulturní funkce karnevalu a šarivari v historické perspektivě
Název v anglickém jazyce: The Changes of the Sociocultural Role of Carnival and Charivari in the Historical Perspective
Klíčová slova: karneval, šarivari, slavnost, hra, rituál, civilizační proces, lidová kultura, elitní kultura, šlechta, dvorská společnost, reformace
Klíčová slova anglicky: carnival, charivari, celebration, play and game, ritual, civilizing process, popular culture, elite culture, aristocracy, court society, reformation
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Historická sociologie (24-HS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.12.2011
Datum zadání: 05.01.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.01.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMH201)
Oponenti: doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je postihnout sociokulturní změny úlohy karnevalu (jeho vytlačování z veřejné sféry, přebírání měšťanskou kulturou, šlechtou – maškarní bály) v průběhu dlouhého období několika staletí.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK