Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bělorusko na křižovatkách 20. století: Historicko-sociologická srovnávací analýza sociálních změn v sovětském a západním Bělorusku v letech 1921-1939
Název práce v češtině: Bělorusko na křižovatkách 20. století: Historicko-sociologická srovnávací analýza sociálních změn v sovětském a západním Bělorusku v letech 1921-1939
Název v anglickém jazyce: Belarus on the Crossroads of Twentieth-Century: Historical and sociological comparative analysis of social change in Soviet Belarus and Western Belarus in 1921-1939
Klíčová slova: Kapitalismus, komunismus, sociální změna, struktura, společnost, právo, městské a venkovní hospodářství, průmysl, státní instituci, vzdělaní, náboženství, ideologie, každodennost
Klíčová slova anglicky: Capitalism, communism, social change, social structure, society, economy, urban and rural economy, industry, law system, government institutions, education, religion, ideology, family, every day
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Historická sociologie (24-HS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.12.2011
Datum zadání: 05.01.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.01.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2012
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMH201)
Oponenti: prof. Jaroslaw Kilias
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce z oblasti historické sociologie bude zkoumat problematiku sociálních změn na území sovětského Běloruska a západního Běloruska v kontextu procesů modernizace společnosti. Sledováno bude období 1921-1939, kdy v roce 1921 západní část běloruského území stalo součástí znovuzrozeného Polského státu, kdežto východní bylo tvořeno státním celkem znaným jako sovětské Bělorusko – až do sjednocení dvou častí v roce 1939. Jako analytický model pro zkoumání historických proměn a posunů poslouží Parsonsův teoretický koncept sociálního systému společnosti a Sztompková typologie procesů sociálních změn. Práce zachytí historický vývoj různých elementů sociální struktury dvou částí dobového Běloruska v období 1921-1939 a pak bude provedena komparativní analýza hlavních procesů sociálních změn.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK