Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Matematický model proudění podzemní vody v oblasti s cirkulačním vrtem
Název práce v češtině: Matematický model proudění podzemní vody v oblasti s cirkulačním vrtem
Název v anglickém jazyce: Mathematical model of groundwater flow during operation of a circulation well
Klíčová slova: cirkulační vrt, Feflow, matematický model, proudění podzemní vody, numerická metoda, cirkulační cela
Klíčová slova anglicky: circulation well, Feflow, mathematical model, groundwater flow, numerical method, circulation cell
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Mls, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.12.2011
Datum zadání: 09.01.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:11.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:11.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2014
Oponenti: Mgr. Jakub Šindelář
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK