Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Téma falza v díle Umberta Eca: Foucaultovo kyvadlo, Baudolino a Pražský hřbitov
Název práce v češtině: Téma falza v díle Umberta Eca: Foucaultovo kyvadlo, Baudolino a Pražský hřbitov
Název v anglickém jazyce: The theme of the Falsification in Umberto Eco’s Novels: Foucautt´s Pendulum, Baudolino and Prague Cemetery
Klíčová slova: falzum, Eco, román, italská literatura
Klíčová slova anglicky: forgery, Eco, novel, italian literature
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.12.2011
Datum zadání: 22.12.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.02.2012
Datum a čas obhajoby: 19.06.2013 17:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:22.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Vladimíra Polišenská, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Autorka se ve své práci zaměří na téma falza ve vybraných románech Umberta Eca. Doporučuji násludující výkladové schéma:
1) Úvod.
1) Bio-bibliografický medailon Umberta Eca, orientovaný především na beletristickou složku jeho díla.
2) Konstrukce "spiknutí" ve Foucaultově kyvadle.
3) Dopis krále Jana a grálový motiv v Baudolinovi.
4) Protokoly sionských mudrců v Pražském hřbitově.
5) Závěr: důvody Ecova zájmu o toto téma.
Seznam odborné literatury
JOACHIA, Paolo: Umberto Eco: arte semiotica letterattura, Manni 2006
MONTALTO, Sandro ed.: Umberto Eco: l´uomo che sapeva troppo, Pisa 2007
TRAINITO, Marco: Odissea nella biblioteca di Babele, Saonara 2011
FORCHETTI, Franco: Il segno e la rosa: i segreti della narrativa di Umberto Eco, Roma 2005
LORUSSO, Anna Maria: Umberto Eco, Roma 2008
Součástí zadání jsou i další bibliografické rešerše.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK