Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Návrh obsahu volitelného literárního semináře pro gymnázia zaměřeného na rozšíření literárně teoretických znalostí a interpretačních dovedností s využitím tvorby generace českých básníků debutujících po roce 1989
Název práce v češtině: Návrh obsahu volitelného literárního semináře pro gymnázia zaměřeného
na rozšíření literárně teoretických znalostí a interpretačních dovedností s využitím tvorby
generace českých básníků debutujících po roce 1989
Název v anglickém jazyce: Project of the optional seminar for grammar schools focused on extending the theoretical
knowledge and the interpretation skills of poetry based on the production of Czech poets publishing after 1989
Klíčová slova: poezie, česká poezie, současná poezie
Klíčová slova anglicky: poetry, Czech poetry, contemporary poetry
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra české literatury (41-KCL)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.12.2011
Datum zadání: 22.12.2011
Datum a čas obhajoby: 04.09.2015 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:20.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Lucie Zimová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomantka navrhne texty a aktvity pro středoškolský literární seminář a pilotně ověří jejich didaktický potenciál. Výběr textů i použité úryvky budou samostatně komentovány.
Seznam odborné literatury
bude doplněno
Předběžná náplň práce
bude upřesněno
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK