Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nádraží, vlaky a škola
Název práce v češtině: Nádraží, vlaky a škola
Název v anglickém jazyce: Trainstations, trains and school
Klíčová slova: nádraží, vlaky, škola, výtvarná výchova, cestování, současnost, historie, literární kontexty
Klíčová slova anglicky: trainstations, trains, school, art education, traveling, contemporary, history, contextes of literature
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: doc. ak. mal. Ivan Špirk
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.12.2011
Datum zadání: 21.12.2011
Datum a čas obhajoby: 15.01.2014 00:00
Místo konání obhajoby: UK Pedf - KVV
Datum odevzdání elektronické podoby:27.11.2013
Datum proběhlé obhajoby: 15.01.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. ak. mal. Martin Velíšek, Ph.D.
Mgr. MgA. Jana Šindelová, Ph.D.
Zásady pro vypracování
V teoretické části prozkoumejte téma cestování – jeho proměny v souvislostech civilizačního vývoje, jeho sociologické aspekty, psychologii cestování vlakem. Dále učiňte krátký exkurz do historie, architektury a fyzikálních principů pohonu lokomotiv. Prostudujte rozmanitost forem v oblasti železnic (luxusní rychlovlaky i periferie měst).

V didaktické části vytvořte projekt „vlaky“, který v souvislostech teoretických zkoumání představí strukturovaný pohled na téma ve spolupráci s dětmi. Vlastní projekt ověřte ve školní praxi na prvním a druhém stupni ZŠ.

Ve vlastním souboru výtvarných prací vytvořte téma d. p. tři cykly: kresebný, grafický a fotografický, které budou každý zachycovat jednu z mnoha různých výtvarných interpretací inspirujících atmosfér, nálad nebo skutečností v železniční dopravě minulosti, či dneška.

Seznam odborné literatury
KREJČIŘÍK, Mojmír. Po stopách našich železnic. Praha: Nakl. dopravy a spojů, 1991. 279 s. ISBN 80-7030-061-2.
BEČKOVÁ, Kateřina. Nádraží a železniční tratě: zaniklé, proměněné a ohrožené stavby. Praha: Schola ludus - Pragensia, 2009. 155 s. ISBN 978-80-902505-7-4.
PEŠAT, Zdeněk; PETROVÁ, Eva. Skupina 42: antologie České moderny - Svazek 5. Brno: Atlantis, 2000. 486 s. ISBN 8071082090.
SITNÁ, Dagmar. Metody aktivního vyučování: spolupráce žáků ve skupinách. Praha: Portál, 2009. 150 s. ISBN 978-80-7367-246-1.
CÍLEK, Václav. Obraz krajiny: pohled ze středních Čech. Praha: Dokořán, 2011. 310 s. ISBN 978-80-7363-205-2.
HRABAL, Bohumil. Tři novely. Praha: Čs. spisovatel, 1989. 332 s. ISBN 80-202-0059-2.
BRANALD, Adolf. Sentimentální průvodce po pražském nábřeží. Praha: Československý spisovatel, 1970. 103 s.
LAHODA, Vojtěch. Zdeněk Rykr 1900-1940. Praha: Galetie hlavního města Prahy, 2000. 377 s. ISBN 80-7010-077-X.
FULKOVÁ, Marie; NOVOTNÁ, Marie. Výtvarná výchova. Praha: Fortuna, 1997. 127 s. ISBN 8071683825.
SLAVÍK, Jan; BOUČEK, Jaroslav. Iluze a skutečnost. Praha: Akademie věd České republiky, 2000. 231 s. ISBN 802000727X.
PETŘÍČEK, Miroslav. Myšlení obrazem. Praha: Herrmann a synové, 2009. 201 s. ISBN 978-80-87054-18-5
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK