Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Modelování asymptotických stavů zemin pomocí metody oddělených prvků
Název práce v češtině: Modelování asymptotických stavů zemin pomocí metody oddělených prvků
Název v anglickém jazyce: Modelling of soil asymptotic behaviour using discrete element method
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. David Mašín, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.12.2011
Datum zadání: 21.12.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:29.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2012
Oponenti: Ing. Jan Boháč, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Modelování asymptotických stavů zemin pomocí metody oddělených prvků
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Modelling of soil asymptotic behaviour using discrete element method
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK