Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výroba tepla spalováním biomasy v Česku
Název práce v jazyce práce (slovenština): Výroba tepla spalováním biomasy v Česku
Název práce v češtině: Výroba tepla spalováním biomasy v Česku
Název v anglickém jazyce: Heat production of biomass burning in Czechia
Klíčová slova: biomasa - výroba tepla - Česko
Klíčová slova anglicky: biomass - heat production - Czechia
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Vít Jančák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.01.2012
Datum zadání: 31.01.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:24.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2012
Oponenti: RNDr. Jiří Hrabák, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK