Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Studium mechanismu účinku chinoxalinového derivátu VN-034 na respirační systém in vitro
Název práce v češtině: Studium mechanismu účinku chinoxalinového derivátu VN-034 na respirační systém in vitro
Název v anglickém jazyce: In vitro Mechanism of Action of Quinoxaline Derivate VN-034 on the Respiratory System
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Jana Pourová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.12.2011
Datum zadání: 20.12.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.12.2011
Datum a čas obhajoby: 14.02.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.10.2012
Datum proběhlé obhajoby: 14.02.2013
Oponenti: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK