Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy
Název práce v češtině: Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy
Název v anglickém jazyce: Recent issues of regulation of international carriage by air
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.12.2006
Datum zadání: 07.12.2006
Datum a čas obhajoby: 04.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:28.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2007
Oponenti: prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK