Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kreativita učitelů v edukačním procesu na ZŠ
Název práce v češtině: Kreativita učitelů v edukačním procesu na ZŠ
Název v anglickém jazyce: Creativity of teachers in the educational process in primary school
Klíčová slova: tvořivost, pedagog, učitel, pedagogická tvořivost, tvořivé vyučování, výukové metody, aktivizační metody, inkluze, inkluzivní vzdělávání
Klíčová slova anglicky: creativity, pedagogue, teacher, creative education, teaching methods, activating methods, inclusive educatiton
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.12.2011
Datum zadání: 24.04.2013
Datum a čas obhajoby: 19.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK