Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Lucía Jerez jako modernistický román
Název práce v češtině: Lucía Jerez jako modernistický román
Název v anglickém jazyce: Lucía Jerez as a novel of Hispanoamerican Modernism
Klíčová slova: Modernismus, hispanoamerický modernismus, román, José Martí, Lucía Jerez
Klíčová slova anglicky: Modernism, Hispanoamerican Modernism, novel, José Martí, Lucía Jerez
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Dora Poláková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.12.2011
Datum zadání: 20.12.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.02.2012
Datum a čas obhajoby: 29.01.2013 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2013
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Juan Antonio Sánchez Fernández, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V diplomové práci se bude studentka věnovat románu Lucía Jerez, jehož autorem je José Martí. V úvodu se zaměří na obecný pohled na hispanoamerický modernismus, na modernistický román jako takový a na definici základních pojmů a dále již na dílo samé. Stěžejní částí práce bude rozbor díla a na jeho úryvcích bude studentka dokládat základní rysy a prvky modernistického románu. V jednotlivých kapitolách práce se diplomantka bude věnovat, mimo jiné, charakteristice modernistického hrdiny a jeho možných poloh, důležitosti uzavřených prostor, struktuře a formě knihy, stylu vyprávění, základním tématům, která se v románu objevují a rovněž i prvkům hispanoamerického charakteru. Cílem práce bude doložit na konkrétních příkladech, že se skutečně jedná o modernistický román a že Martího tvrzení, že by kniha mohla být určitým základem pro hispamoamerický román, je pravdivé.
Seznam odborné literatury
ACEVEDO MARRERO, Ramón Luis. El discurso de la ambigüedad. La narrativa modernista hispanoamericana. San Juan: Editorial Isla Negra, 2002.
ANDERSON IMBERT, Enrique. Estudios sobre escritores de América. Buenos Aires: Editorial Raigal, 1954.
ARANGO L., Manuel Antonio. Origen y Evolución de la Novela Hispanoamericana. Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1991.
BOTTI, Alfonso. España en la crisis modernista. Cultura, sociedad civil y religiosa entre los siglos XIX y XX. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2012.
GONZÁLEZ, Aníbal. La novela modernista hispanoamericana. Madrid: Gredos, 1987.
GONZÁLEZ, Manuel Pedro. Notas críticas. La Habana: Contemporáneos, 1969.
HODROVÁ, Daniela. Poetika míst. Praha: H&H, 1997.
JIMÉNEZ, José Olivio, MORALES, Carlos Javier. La prosa modernista hispanoamericana. Introducción crítica y antología. Madrid: Alianza Editorial, 1998.
MARTÍ, José. Lucía Jerez. Ed. de Manuel Pedro González. Madrid: Gredos, 1969.
MARTÍ, José. Lucía Jerez. Ed. de Carlos Javier Morales. Madrid: Catedra, Letras Hispánicas, 1994.
MARTÍ, José. Prosté verše. Přebásnil Vlastimil Maršíček. Praha: Československý spisovatel, 1953.
POLÁKOVÁ, Dora. V pasti jménem Paříž: Fin de siècle v životě a díle Enriqua Gómeze Carrilla. Svět literatury. Praha: 2011, ročník XXI, číslo 44, str. 132-143.
PETRÁČKOVÁ, Věra, KRAUS, Jiří (za kolektiv autorů). Akademický slovník cizích slov. Praha: Academia, 2001.
SALVADOR, Álvaro: “La literatura modernista y el espacio urbano”, T. Barrera (ed.): Modernidad y modernismo en el mundo hispánico, Sevilla: Universidad Internacional de Andalucía, 1997.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK