Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Současný postoj českých žen k feminismu
Název práce v češtině: Současný postoj českých žen k feminismu
Název v anglickém jazyce: Current Attitudes of Czech Women towards Feminism
Klíčová slova: feminismus, gender, postoj žen k feminismu, genderové stereotypy
Klíčová slova anglicky: feminism, gender, attitude toward feminism, gender stereotypes
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.12.2011
Datum zadání: 16.12.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2013
Datum proběhlé obhajoby: 13.02.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: PhDr. Hana Havelková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude vypracována v souladu se zásadami FHS UK.
Seznam odborné literatury
Nadvláda mužů, Bourdieu Pierre, 2000, nakladatelství Karolinum, Praha
Česká média a feminismus, Osvaldová Barbora, 2004, nakladatelství Libry, Praha
Předběžná náplň práce
Obsah:
Teoretická část
Feminismus a jeho formy
Přejímání schémat reprodukujících útlak
Obraz feminismu v českých mediích

Empirická část
Cíle a metoda výzkumu
Výhody a nevýhody
Kvalitativní výzkum formou rozhovoru – praktická část
Analýza výzkumu
Porovnání s předpoklady
Závěr
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK