Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Photogeneration of charge carriers in substituted polyacetylenes
Název práce v češtině: Fotogenerace nosičů náboje v substituovaných polyacetylenech
Název v anglickém jazyce: Photogeneration of charge carriers in substituted polyacetylenes
Klíčová slova: pi-konjugované polymery, fotogenerace nosičů náboje, fotovodivost
Klíčová slova anglicky: pi-conjugated polymers, charge carrier photogeneration, photoconductivity
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Pfleger, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.12.2011
Datum zadání: 16.12.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:20.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2013
Oponenti: prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
1) Vytvoření modelu fotogenerace volných nosičů náboje v π-konjugovaných polymerech, ve kterých je slabá interakce mezi řetězci. Zahrnout kvantové efekty při tvorbě stavů s přenosem náboje. Hodnoty potenciálu páru elektron-díra a přenosových integrálů stanovit na základě kvantově-chemických výpočtů.
2) Na základě vytvořeného modelu vysvětlit experimentální závislosti výtěžku fotogenerace volných nosičů náboje na intenzitě elektrického pole, které byly publikovány v literatuře a nebyly doposud uspokojivě vysvětleny. Zaměřit se na vysvětlení závislostí při nízkých intenzitách elektrického pole.
3) Aplikovat vytvořený model na experimentální data závislostí výtěžku fotogenerace na intenzitě elektrického pole a teplotě měřená na různých typech substituovaných polyacetylénů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1) Elaboration of a model of the charge carrier photogeneration in π-conjugated polymers with weak intermolecular interactions. Include the quantum effects affecting the creation of charge transfer states in the model. The values of the electrostatic potential between electron and hole and transfer integrals should be determined by quantum-chemical calculations.
2) Apply the developed model on the experimental data of the charge carrier photogeneration efficiency in p-conjugated polymers on applied electric field, which are available in the literature and which have not been explained satisfactorily yet. Focus on the low intensity of electric field.
3) Use the developed model for the explanation of the experimental data of the dependences of the charge carrier photogeneration efficiency on electric field and temperature obtained on various types of substituted polyacetylenes.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK