Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aspectualiteit in het Tsjechisch en in het Nederlands
Název práce v jazyce práce (nizozemština): Aspectualiteit in het Tsjechisch en in het Nederlands
Název práce v češtině: Aspektualita v češtině a v nizozemštině
Název v anglickém jazyce: Aspectuality in Czech and Dutch
Klíčová slova: nizozemština, aspekt, perfektivita, imperfektivita, aktionsart
Klíčová slova anglicky: Dutch language, grammatical aspect, perfectivity, imperfictivity, aktionsart
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: nizozemština
Ústav: Ústav germánských studií (21-UGS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Zdeňka Hrnčířová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.12.2011
Datum zadání: 16.12.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.03.2012
Datum a čas obhajoby: 08.09.2014 15:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. Jan Pekelder, Dr.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zabývá otázkou aspektuality v nizozemštině a češtině. Obsahuje shrnutí některých teoretických přístupů k dané problematice, poukazuje na rozdíly v terminologii a na odlišná pojetí kategorií „slovesný vid“ a „způsob slovesného děje“. Zaměřuje se na různé způsoby vyjadřování daných kategorií v germánských a slovanských jazycích obecně, na konkrétních příkladech z nizozemštiny a češtiny pak šířeji rozebírá možnosti vyjadřování vidu morfologickými, lexikálními, syntaktickými či opisnými prostředky.
Seznam odborné literatury
Comrie, Bernard: Aspect: An Introduction to the Study of Verbal Aspect and Related Problems. Cambridge: Cambridge University Press, 1976.

Dahl, Östen: Tense and aspect systems. Oxford: Blackwell, 1985.

Haeseryn, W., K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij & M.C. van den Toorn: Algemene Nederlandse Spraakkunst. Tweede, geheel herziene druk, 1997. Groningen/Deurne, Martinus Nijhoff uitgevers/Wolters Plantyn. 2 banden, XXVIII + XXIX + 1717 pp. + register met ongenummerde pp.

Kopečný, František: Slovesný vid v češtině. Praha: Nakladatelství Československé Akademie věd, 1962.

N. van Wijk, ‘“Aspect” en “Aktionsart”.’ In: De Nieuwe Taalgids 22 (1928), p. 225-239.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK