Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kontextuální interpretace pojetí spravedlnosti v kambodžském buddhismu
Název práce v češtině: Kontextuální interpretace pojetí spravedlnosti v kambodžském buddhismu
Název v anglickém jazyce: Contextual Interpretation of the Concept of Justice in Cambodian Buddhism
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekumenických studií (27-IES)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.03.2012
Datum zadání: 06.04.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.12.2011
Datum a čas obhajoby: 18.01.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.12.2012
Datum proběhlé obhajoby: 18.01.2013
Oponenti: prof. Pavel Hošek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK