Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Voltametrické stanovení 2-amino-3-nitrotoluenu
Název práce v češtině: Voltametrické stanovení 2-amino-3-nitrotoluenu
Název v anglickém jazyce: Voltammetric determination of 2-amino-3-nitrotoluene
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Fischer, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.12.2011
Datum zadání: 15.12.2011
Konzultanti: prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK