Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sekundární stlačitelnost brněnského téglu
Název práce v češtině: Sekundární stlačitelnost brněnského téglu
Název v anglickém jazyce: Secondary compression of Brno Tegel
Klíčová slova: brněnský tégl, sekundární stlačitelnost, creep, dlouhodobé oedometrické zkoušky, difuzní kolaps
Klíčová slova anglicky: Brno Tegel, secondary compression, creep, long-term oedometric tests, diffusion collapse
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: Ing. Jan Boháč, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.12.2011
Datum zadání: 13.01.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:10.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:11.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2014
Oponenti: RNDr. Jan Král
  doc. Ing. Alexandr Rozsypal, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK