Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vybrané aspekty právní úpravy družstev
Název práce v češtině: Vybrané aspekty právní úpravy družstev
Název v anglickém jazyce: Selected aspects of the legal arrangement of cooperatives
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.11.2006
Datum zadání: 30.11.2006
Datum a čas obhajoby: 30.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.02.2011
Datum proběhlé obhajoby: 30.06.2011
Oponenti: JUDr. Jaroslav Oehm
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK