Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přínos Maxe Webera k problematice racionality a společenské racionalizace
Název práce v češtině: Přínos Maxe Webera k problematice racionality a společenské racionalizace
Název v anglickém jazyce: Max Weber's contribution to the rationality
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.08.2011
Datum zadání: 18.08.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.12.2011
Datum a čas obhajoby: 28.11.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.09.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:21.09.2011
Datum proběhlé obhajoby: 28.11.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK