Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postoje k trestu smrti v České republice
Název práce v češtině: Postoje k trestu smrti v České republice
Název v anglickém jazyce: Attitudes toward the death penalty in the Czech Republic
Klíčová slova: Trest smrti, poprava, dejiny ceské zeme, kat, spravedlnost, zlocin, vražda, soudnictví.
Klíčová slova anglicky: Death penalty, execution, history of Czech countries, executioner, crime, murder, justice.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Historická sociologie (24-HS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Martin Vávra, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.12.2011
Datum zadání: 05.01.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMH201)
Oponenti: PhDr. Jiří Šafr, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se zabývá postoji obcanu Ceské republiky k trestu smrti. Popisuje
promeny vnímání absolutního trestu v historickém vývoji, jeho prezentaci verejnosti
a také zmeny v prístupu verejnosti k tomuto trestu a k násilí obecne. Zabývá se
vývojem technik poprav a spolecenskou situací kata a katovského remesla. Tyto
kapitoly jsou zarazeny predevším pro širší kontext, který umožnuje lépe využít a
interpretovat data z výzkumu. Výzkum také ukazuje základní myšlenky príznivcu a
odpurcu trestu smrti a popisuje aktuální situaci týkající se trestu smrti ve svete. Součástí práce je kvantitativní online výzkum zkoumající postoje k trestu smrti v ČR.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
My diploma work follows up Czech Republic inhabitants' attitudes toward the death
penalty. It also describes changes in death penalty perception in terms of historical
aspect, its presentation to public society, changes in approach to death penalty and
violence in general over time. It deals with execution types development,
executioner's social position and craft. It brings elementary thoughts of advocates
and opponents of the death penalty and describes related contemporary situation in
the world. All these chapters are included for broader context description to allow
me better use and identify results from the survey. Diploma work includes quantitative online survey, what tested attitudes toward the death penalty in the Czech Republic.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK