Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Charakterizace transkripčního aparátu lineárních plasmidů kvasinky Kluyveromyces lactis
Název práce v češtině: Charakterizace transkripčního aparátu lineárních plasmidů kvasinky Kluyveromyces lactis
Název v anglickém jazyce: Characterization of transcription apparatus encoded by the linear plasmids of the yeast Kluyveromyces lactis
Klíčová slova: vícepodjednotková RNA polymeráza, izolace, charakterizace, transkripce, pGKL plasmidy
Klíčová slova anglicky: multisubunit RNA polymerase, isolation, characterization, transcription, pGKL plasmids
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: Mgr. Václav Vopálenský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.12.2011
Datum zadání: 16.12.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:15.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2013
Oponenti: doc. Mgr. Libor Krásný, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK